Jdi na obsah Jdi na menu

Dny otevřených dveří:

10. listopadu 2018 (součástí je Kovářský den)
od 9:00 do 15:00

12. ledna 2019
od 9:00 do 13:00

Také jste nás mohli vidět na TV Plzeň:
ZDE

Střední škola v Oselcích už od poloviny minulého století nabízí absolventům základních škol možnost studia v oborech, které jsou na trhu práce v současné době velmi žádané. Podrobné informace ZDE!!!

  • Škola má ještě druhé pracoviště v nedalekých Blovicích. Ty jsou významným správním centrem jižního Plzeňska s bohatou nabídkou školských zařízení. Obě pracoviště tvoří jeden právní subjekt a společně předkládají žákům ze základních škol pestrou nabídku učebních i studijních oborů.
  • Úspěšní absolventi tříletých studijních oborů mohou pokračovat v Blovicích na denním nástavbovém studiu a po dvou letech skládají maturitu v oboru zaměřeném na podnikání.
  • Obě pracoviště poskytují žákům a studentům ze vzdálenějších míst ubytování v domovech mládeže, samozřejmostí je možnost celodenního stravování. Po vyučování mohou nejen ubytovaní žáci využít pestrou škálu mimoškolních volnočasových aktivit.

 

Odborný výcvik
(Praktické vyučování)
Truhlářská dílna je nedílnou součástí Střední školy Oselce. Žáci zde vykonávají odborný výcvik, při kterém získávají řemeslné návyky, dovednosti a ověřují si vědomosti z odborných předmětů v daném oboru (technologie, materiály, výrobní zařízení, technické kreslení atd.).
 
Odborný výcvik zde vykonávají žáci a studenti dvou dřevařských oborů, a to učebního oboru (tříletý) 33-56-H/01 Truhlář (T) a studijního oboru (čtyřletý)   82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva (UZD).
 
 
Žáci a studenti jsou rozděleni do učebně výrobních skupin dle ročníků a oborů (T maximálně 12 žáků, UZD maximálně 6 studentů). Učebně výrobní skupiny pracují pod vedením učitele odborného výcviku, který žáky a studenty provází po celou dobu studia. Učitel odborného výcviku učí dle tématických plánů schválené ředitelem školy, vycházejících z platných osnov MŠMT. Jednotlivá témata jsou žákům a studentům přibližována formou ranní instruktáže s učitelem (předvádění daného tématu).Obrazek
V prvním ročníku se žáci a studenti učí bezpečně ovládat práci s ručním nářadím, včetně údržby, seřizování a ostření. Po zvládnutí ručního opracování dřeva si nacvičují konstrukční spojování materiálů, v závislosti na druhu výrobku a materiálu.
 

Obrazek

Ve vyšších ročnících žáci a studenti nacvičují výuku na dřevoobráběcích strojích, kde se klade velký důraz na bezpečnost práce a požární ochranu. Práci na dřevoobráběcích strojích zdokonalují na cvičném výrobku a zakázkové výrobě. Při realizaci zakázky se žáci a studenti učí komunikovat se zákazníkem, připravovat výrobu, objednat materiál, realizovat výrobu a v některých případech montovat výrobek na stavbách (schody, kuchyňské linky atd.).Obrazek
 
Učební obor Truhlář ukončují žáci závěrečnou zkouškou, která je rozdělena na písemnou, praktickou a ústní část. Praktická část (zkouška z odborného výcviku) trvá dvě vyučovací jednotky, to je 14 hodin. Žák samostatně pracuje na výrobku – pracovním postupu a volbě konstrukčních spojů . Po úspěšném zvládnutí jednotlivých částí závěrečné zkoušky žák obdrží výuční list a vysvědčení o vykonané zkoušce.

Obrazek

 
Studijní obor Uměleckořemeslné zpracování dřeva studenti ukončují maturitní zkouškou, kterou vykonávají z volitelných, všeobecných a odborných předmětů. Součástí maturitní zkoušky z odborných předmětů je zkouška z odborného výcviku. Délku a téma maturitní zkoušky z odborného výcviku určí vedení školy (2 až 4 týdny/66 až 132 hodin). Studenti si vypracují technickou dokumentaci výrobku dle vlastního návrhu v daném tématu. Zvládne-li student úspěšně zkoušky ze všech maturitních předmětů získává maturitní vysvědčení.