Jdi na obsah Jdi na menu

Projekt - EU peníze středním školám

8. 5. 2013

Grantový projekt:

"Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů"

 

 

logo-eu.jpg

     Střední škola Oselce se ve školním roce 2012/2013 zapojila do programu EU – Peníze středním školám, a to projektem Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů. Co vlastně tato modernizace přináší? Tím nejdůležitějším je výuka prostřednictvím digitálních učebních materiálů. V dnešní době již nemohou tištěné učebnice jako jediný zdroj materiálů pro výuku postačovat, a tak jsou doplňovány, někdy zcela nahrazovány právě digitálními materiály.
     Hlavním výstupem projektu je příprava sad digitálních učebních materiálů (ukázka DUM) pro všeobecné a odborné předměty.
     Aby se výuka nestala pouhým výkladem učitele a mohli se na ní podílet i sami žáci, byly na našich školách, v Oselcích i Blovicích, zřízeny multimediální učebny. Na rozdíl od těch, které jsou pořízeny již z předchozího projektu EU a slouží především odborné výuce na truhlárně, mohou tyto využívat učitelé při všech předmětech.
     Protože se v dnešní době stalo samozřejmostí ovládání IC techniky a komunikace v cizím jazyce (v našem případě v angličtině a němčině), slouží jedna z učeben zároveň jako počítačová a jazyková. K tomu byly pořízeny speciální programy a vybavení, což umožňuje každému žákovi bezprostřední kontakt přímo s učitelem, aniž by byl rušen ostatními.
     Velkým přínosem pro řemeslné obory je možnost rýsování v konstrukčním 2D & 3D programu progeCAD. Zatím je tento program využíván v truhlářských oborech, v budoucnu jej budou používat i ostatní obory. 

moderni_vyucovani.jpg

 

Název programu:      Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Reg. č. projektu:       CZ.1.07/1.5.00/34.0801
Název projektu:        Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů
Žádost k nahlédnutí: ZDE

Stručný obsah projektu:

   Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s ŠVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.