Jdi na obsah Jdi na menu

Doporučená literatura a učebnice

25. 3. 2009

Doporučené sešity na odborné předměty

pro první ročník

Uměleckořemeslné zpracování
dřeva

 

Truhlář

 Předmět

 Sešit

 

 Předmět

 Sešit

 Odborný výcvik

linkovaný
A5 - 544

 

 Odborný výcvik

linkovaný
A5 - 544

 Technologie

čtverečkový
A4 - 445

 

 Technologie

čtverečkový
A4 - 445

 Nauka
 o materiálech

čtverečkový
A4 - 445

 

 Materiály

čtverečkový
A4 - 445

 Konstrukce

 čtverečkový
A4 - 445

 

 Výrobní zařízení

čtverečkový
A4 - 445

 Technické kreslení

čtverečkový
A4 - 445

čistý
A4 - 440

 

 Odborné kreslení

čtverečkový
A4 - 445

čistý
A4 - 440

 Technická cvičení

čtverečkový
A4 - 445

 

 

 

 Uměleckořemeslné
 zpracování dřeva

čtverečkový
A4 - 445

 

 

 

 

Obrazek

Obrazek

Rýsovací pomůcky pro předmět

Odborné kreslení a Technické kreslení

 Pravítko 30 cm

Obrazek

 Trojúhelník 90/30/60o

Obrazek

 Trojúhelník 90/45/45o

Obrazek

 Šablona na psaní 0,35mm

Obrazek

 Úhloměr 0 - 180o

Obrazek

 Šablona na rádiusy

Obrazek

 Plastové (modelovací) křivítko

Obrazek

 Kružítko

Obrazek

Mechanické tužky 0,7 a 0,5 mm

Obrazek

Náhradní tuhy HB 0,7 a 0,5 mm

Obrazek

Pryž (guma)

Obrazek

 

Doporučená literatura (učebnice) na odborné předměty

pro první ročník

    Uměleckořemeslné zpracování dřeva

 Předmět

 Název knihy

 Autor

Nakladatelství 

 Technologie
 Nauka o mat.

Příručka pro truhláře

Nutsch a kol.

Sobotáles

 Konstrukce
  Technické kr.

 Odborné kreslení
a základy konstrukce
pro truhláře

Nutsch a kol.

Sobotáles

 Uměleckřemeslné
 zpracování dřeva

 Nábytkové umění
- vybrané kapitoly
z historie

 St. Dlabal

Grada

    Truhlář

 Předmět

 Název knihy

 Autor

 Nakladatelství

 Technologie
 Materiály
 Výrobní zařízení

Příručka pro truhláře

Nutsch a kol.

Sobotáles

 Odborné kreslení

 Odborné kreslení
a základy konstrukce
pro truhláře

Nutsch a kol.

Sobotáles

 

Nutsch a kol.: Příručka pro truhláře

EUROPA SOBOTÁLES cz

Český překlad 19. německého vydání oblíbené příručky, která česky vyšla poprvé v r. 1999 v nakladatelství Sobotáles. Přináší soubor všech potřebných informací pro truhláře i další obory zabývající se zpracováním dřeva. Stručně a přehledně zde jsou shrnuty základní údaje počínaje materiálem, jeho chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi, přes nářadí, nástroje a strojní výrobu nábytku, dveří, oken, dřevěných schodišť, stropů a rekonstrukce a opravy historického nábytku. Text vhodně doplňuje zejména množství barevných ilustrací a tabulek. Nové vydání je rozšířeno zejména o nové poznatky z oblasti řízení a regulace, moderní CNC dřevoobráběcí stroje, ale i nové poznatky z oblasti kultury bydlení a z historie výroby nábytku.

Kniha je určena především studujícím SOU a SOŠ, dobře však poslouží i vyučeným truhlářům, pracovníkům v provozech, mistrům, technikům i všem dalším zájemcům o zpracování a obrábění dřeva.

 

Rozsah 616 stran, 1300 barevných obrázků a tabulek, formát B5, 2. vydání (2006)

Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhláře

 

EUROPA SOBOTÁLES cz,

 

Překlad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem německých odborníků, kterou autoři koncipovali především jako učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva.
Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN a v maximální míře je přizpůsobena našim učebním osnovám a platným normám, zejména ČSN 01 3610 – Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu a ČSN 01 3130 – Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení.
Oproti učebnicím u nás dosud vydaným, obsahuje velké množství zadání úloh pro samostatnou práci žáků. Ve srovnání s prvním českým vydáním (Sobotáles, 2000) je mírně doplněna a aktualizována. Velkým kladem učebnice je zejména to, že přibližuje žákům materiály a konstrukce v trojrozměrném zobrazení s vysvětlivkami a kótami, ze kterého jsou schopni poměrně snadno a logicky pochopit dvojrozměrné zobrazení na výkresech a postupně získat schopnost samostatného řešení od konstrukčních spojů až po samostatné navrhování výrobků a vypracování potřebných podkladů pro jejich výrobu.

 

Rozsah 260 stran, 1210 obrázků, 45 tabulek, vazba V2, formát A4, 2. vydání (2007

 

Nábytkové umění - Vybrané kapitoly z historie

Obrazek

Stanislav Dlabal, 80-7169-655-2, GRADA, 17x24 cm, šitá vazba.
Bohatě ilustrovaná publikace o architektuře jednotlivými etapami vývoje nábytku od nejstarších dob až k postmoderně. Každá kapitola je věnována určitému historickému období, je uvozena typickou architekturou daného období nebo charakteristickým stavebním prvkem..