Jdi na obsah Jdi na menu

Výčet projektů SŠ

19. 10. 2015

Obrazek

Projekty SŠ Oselce (již ukončené, probíhající a schválené granty)

Rok 2017 –  1. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
                       kraji – V tomto projektu jsme jedním z partnerů Plzeňského
                       kraje. Díky projektu naše škola realizuje zájmové kroužky pro
                       žáky naší školy a žáky zapojených ZŠ. Součástí je i nákup
                       CNC strojů do dílen Odborného výcvikuve - ve fázi tříleté
                       udržitelnosti.

                   2. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost) - udržitelnost ukončena 30.6.2017.

                    3. ERASMUS+ Putování za řemeslem - Výměnný
                         mezinárodní spolupráce s italskou školou
                         z okolí Milána (Fondazione Enaip Lombardia).
                         Jde o třítýdenní pracovní stáže.

                   4. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

                   5. UNIV 3 KRAJE - Hlavním cílem projektu je zkvalitnit systém
                       rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků
                       předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Rok 2016 –  1. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
                       kraji – V tomto projektu jsme jedním z partnerů Plzeňského
                       kraje. Díky projektu naše škola realizuje zájmové kroužky pro
                       žáky naší školy a žáky zapojených ZŠ. Součástí je i nákup
                       CNC strojů do dílen Odborného výcvikuve - ve fázi tříleté
                       udržitelnosti.

                   2. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost) - ve fázi pětileté udržitelnosti.

                    3. ERASMUS+ Putování za řemeslem - Výměnný
                        mezinárodní spolupráce s italskou školou
                        z okolí Milána (Fondazione Enaip Lombardia).
                        Jde o třítýdenní pracovní stáže.

                   4. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

                   5. UNIV 3 KRAJE - Hlavním cílem projektu je zkvalitnit systém
                       rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků
                       předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Rok 2015 –  1. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
                       kraji – V tomto projektu jsme jedním z partnerů Plzeňského
                       kraje. Díky projektu naše škola realizuje zájmové kroužky pro
                       žáky naší školy a žáky zapojených ZŠ. Součástí je i nákup
                       CNC strojů do dílen Odborného výcvikuve - ve fázi tříleté
                       udržitelnosti.

                   2. Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK – partneři
                      ZŠ Nepomuk,
ZŠ Kasejovice

                   3. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost) - ve fázi pětileté udržitelnosti.

                   4. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

                   5. UNIV 3 KRAJE - Hlavním cílem projektu je zkvalitnit systém
                       rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků
                       předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

Rok 2014 –  1. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
                       kraji – V tomto projektu jsme jedním z partnerů Plzeňského
                       kraje. Díky projektu naše škola realizuje zájmové kroužky pro
                       žáky naší školy a žáky zapojených ZŠ. Součástí je i nákup
                       CNC strojů do dílen Odborného výcviku.

                   2. Aktivní motivace žáků základních škol – organizuje Hospodářská
                       komora Plzeň, partnerské základní školy PK

                   3. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost) - ve fázi udržitelnosti.

                   4. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

                   5. UNIV 3 KRAJE - Hlavním cílem projektu je zkvalitnit systém
                       rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků
                       předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

                   6. EU peníze do středních škol - Jde o zjednodušené čerpání
                       peněz z EU určený výhradně pro střední školy. Hlavním
                       výstupem projektu jsou digitální nebo multimediální výukové
                       materiály pro všeobecné i odborné předměty. Vedlejším
                       výstupem je zařízení nové PC učebny.

Rok 2013 –  1. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském
                       kraji – V tomto projektu jsme jedním z partnerů Plzeňského
                       kraje. Díky projektu naše škola realizuje zájmové kroužky pro
                       žáky naší školy a žáky zapojených ZŠ. Součástí je i nákup
                       CNC strojů do dílen Odborného výcviku.

                   2. Aktivní motivace žáků základních škol – organizuje Hospodářská
                       komora Plzeň, partnerské základní školy PK

                   3. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost) - ve fázi udržitelnosti.

                   4. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

                   5. UNIV 3 KRAJE - Hlavním cílem projektu je zkvalitnit systém
                       rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků
                       předchozího učení a modernizací procesu akreditací.

                   6. EU peníze do středních škol - Jde o zjednodušené čerpání
                       peněz z EU určený výhradně pro střední školy. Hlavním
                       výstupem projektu jsou digitální nebo multimediální výukové
                       materiály pro všeobecné i odborné předměty. Vedlejším
                       výstupem je zařízení nové PC učebny.

Rok 2012 –  1. Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK – partneři
                      ZŠ Nepomuk,
ZŠ Kasejovice, DD Měcholupy

                   2. Aktivní motivace žáků základních škol – organizuje Hospodářská
                       komora Plzeň, partnerské základní školy PK

                   3. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost)

                   4. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

                   5. UNIV 3 KRAJE - Hlavním cílem projektu je zkvalitnit systém
                       rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků
                       předchozího učení a modernizací procesu akredita

                   6. EU peníze do středních škol - Jde o zjednodušené čerpání
                       peněz z EU určený výhradně pro střední školy. Hlavním
                       výstupem projektu jsou digitální nebo multimediální výukové
                       materiály pro všeobecné i odborné předměty. Vedlejším
                       výstupem je zařízení nové PC učebny.

Rok 2011 –  1. Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK – partneři
                      ZŠ Chanovice,
ZŠ Kasejovice, ZŠ Nepomuk

                   2. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost)

                   3. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

Rok 2010 –  1. Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK – partneři
                      ZŠ Chanovice,
ZŠ Kasejovice, ZŠ Nepomuk

                   2. Aktivní motivace žáků základních škol – organizuje Hospodářská
                       komora Plzeň, partnerské základní školy PK

                   3. Modernizace výuky odborných předmětů s využitím ICT
                       (schválený grant z operačního programu Vzdělávání pro
                       konkurenceschopnost)

                   4. UNIV 2 KRAJE - Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV
                       a spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

Rok 2009 –  1. Společnými silami – sportovní činnost – hokejový kroužek žáků SŠ

                   2. Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje –
                       partneři ZŠ Chanovice, ZŠ Kasejovice, ZŠ Nepomuk

                   3. UNIV 2 KRAJE – Proměna středních škol v centra celoživotního
                       učení -individuální projekt národní MŠMT, řešitelem je NUOV a
                       spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
                       rozpočtu ČR

Rok 2008 – 1.Otevřené dílny – určeno pro žáky a veřejnost, technické obory

                  2. Společnými silami – sportovní činnost – hokejový kroužek žáků SŠ

                  3. Otevřená brána poznání – pracovně poznávací stáž ve Francii,
                      partner Club Marpen Tusson, financováno z grantu Leonardo
                      da Vinci Národní agentury pro evropské programy