Jdi na obsah Jdi na menu

pracoviště Oselce

31. 10. 2008

 

4-leté studijní obory zakončené maturitní zkouškou

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Studijní obory jsou určené pro žáky z 9. tříd základních škol. Podmínkou pro přijetí je složení Talentové zkoušky - malba a modelování. Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední odborné, vysvědčení o maturitní zkoušce. SŠ Oselce má bohatou tradici a dobrou materiální základnu pro výuku řemeslných kovo a dřevo oborů. Kvalifikovaní odborníci uměleckořemeslných oborů jsou v současné době velmi žádáni na trhu práce, široké uplatnění najdou i v oblasti památkové práce. Vykonáním maturitní zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon povolání umělecký truhlář a umělecký kovář a zámečník, možnost studia na vysokých školách a vyšších odborných školách. Absolvent umí zhotovovat individuální uměleckořemeslné výrobky podle výtvarných návrhů s použitím původních technologií a materiálů, ovládá základní postupy restaurování a konzervace. Je vybaven vědomostmi a dovednostmi pro podnikatelskou a zaměstnaneckou činnost malých a středně velkých firem.

 Přijímací řízení

Obrazek

3-leté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

Absolvent je kvalifikovaný pracovník v oblasti uměleckého kovářství a zámečnictví. Může najít uplatnění ve firmách s podobným zaměřením, ve strojírenství a dále v oblastech, které se zabývají výrobou nebo restaurováním kovářských prvků. Uplatní se jako samostatně podnikající subjekt v  odborné sféře, stejně jako v zaměstnaneckém kolektivu.

Obrazek

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Řemeslo se širokými možnostmi uplatnění absolventů. Chlapci zvládnou opravy zemědělských strojů i automobilů, dokáží renovovat díly a zvládají práce na kovoobráběcích strojích i kovářské práce. Výhodou je kurz řízení motorových vozidel a získání řidičského oprávnění a také kurzy pro svařování el. obloukem a plamenem.

33-56-H/01 Truhlář

Odborný výcvik je zaměřen na zvládnutí praktických dovedností nutných při výrobě nábytku sériové i zakázkové výroby. Chlapci však zvládnou i prvky stavební truhlařiny.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Populární a chlapci vyhledávaný učební obor. Po složení závěrečných zkoušek je schopen opravovat a seřizovat automobily pomoci diagnostických zařízeních. Ve 3. ročníku absolvují chlapci kurz řízení motorových vozidel a kurz svařování v ochranné atmosféře.

Dny otevřených dveří:

25. listopadu 2017
od 9:00 do 13:00

13. ledna 2018
od 9:00 do 13:00

oficiální www stránky SŠ Oselce:

www.stredniskolaoselce.cz